Kako izabrati pravu faktoring kompaniju? Sadržaj Šta je faktoring? Kako faktoring kompanije posluju? Prednosti i nedostaci faktoringa Izbor prave faktoring kompanije za vaše poslovanje Saznajte da li ste pravi kandidat za faktoring Instant Factoring može da vam pomogne Čekanje na naplatu potraživanje je jedna od najvećih frustracija za preduzetnike, posebno kada su rokovi plaćanja dugi. Kašnjenje u naplati potraživanja ozbiljno utiče na novčani tok kompanije što dovodi do toga da

Sadržaj Kako makroekonomski faktori mogu uticati na razvoj malih preduzeća? Kakav uticaj imaju mikroekonomski faktori na razvoj malih preduzeća? zaključci   Svaka uspešna kompanija mora da posluje u ravnoteži sa okruženjem u kojem posluje. Podrazumeva se da svako poslovanje ima interakciju sa mnogim faktorima u poslovnom okruženju.   Trenutno su prilagodljivost i fleksibilnost dva ključna aspekta obezbeđivanja efikasnog upravljanja u cilju ostvarivanja uspešnog razvoja. U današnje vreme, kada je je

Sadržaj Da li faktoring utiče na odnose sa kupcima? Koje zablude postoje o uticaju faktoringa na odnos sa kupcima? Šta je potrebno da saopštite svojim kupcima? Kako saopštiti kupcima da ste odlučili da koristite faktoring? Zaključak   Faktoring je dizajniran da pomogne kompanijama da brže pretvore nenaplaćene fakture u gotovinu. Međutim, kompanije treba da se obrate pravoj faktoring kompaniji. U suprotnom, mogli bi izgubiti važne kupce ako izabrani faktor ne